Parochie Sint-Laurentius

 

Hoek Markgravelei – Van Schoonbekestraat

Markgravelei 93

2018 Antwerpen

 

 

 

Logo

 

 

 

Welkom

Contact

Vieringen

Wandelconcerten

è

Sfeerbeelden

è

Jaarprogramma 2020/2021

Agenda

Historiek

Orgel

Prikbord

è

Komende concerten

è

Vorige jaarprogramma’s

 

 

 

 

 

 

Wandelconcerten seizoen 2020-2021

 

1 Oktober

muziek, dans, ... o.l.v. Meriam De Korte

 

5 November

L’Heure de Musique (kamerorkest) + mezzo sopraan

 

3 December

De Hasen String Trio (viool, altviool, cello)

 

7 Januari

Desguin Strijkkwartet

 

4 Feburari

Antwerpen Camerata (kamerorkest) + solo fagot

 

4 Maart

Duo Anchor (Saxofoon + cello)

 

1 April

Duartes (vocaal ensemble)

 

6 Mei

Por el Amor de Dios (gitaar trio)

 

3 Juni

Sone Mikaelian (fluit)  Panagiota Giannaka (klarinet)

Mavroudes Dakis Troullos  (fagot

 

Sint-Laurentiuskerk

Markgravelei 93, 2018 Antwerpen

12u30-13u15

 

info:  0486 67 98 10  masako-honda@hotmail.com

www.st-laurentius-antw.net

 

 

 

 

 

 

PASTORY

 

 

Het 19e seizoen van Pastory,

Met vijf inspirerende lezingen gat nu door in de St. Lucasschool.

Een brede waaier van thema’s passeert hierbij de revue: geschiedenis en actualiteit, cultuur, maatschappijn, wetenschap enzovoort.

De bevlogen en deskundige spreker vertelt ongeveer een uur waarna we een drankje aanbieden en er nog ruimte is voor vragen.

 

Locatie:

De gespreksavonden gaan telkens om 20 uur door in de

Van Schoonbekestraat 143,  2018 Antwerpen.

Info en reservering:

Via Bert Kwaspen. 03 238 18 78 of bert.kwaspen@skynet.be

 

Programma

22 oktober

26 november

11 februari

17 maart

28 april

 

Prijs: €6 (ter plaatse te betalen)

 

 

 

 

 

 

 

Kunstboek “ 75 jaar Sint-Laurentiuskerk” Karl Scheerlinck

 

In 1984 gaf de Sint-Laurentiusparochie een boek uit ter gelegenheid van haar 325-jarige bestaan: “Sint-Laurentiusparochie 1659-1984”.

Daarin werden enkele korte bijdragen gewijd aan de iconografie van de huidige kerk.

In tegenstelling tot een kwarteeuw geleden werd nu maandenlang onderzoek verricht in de archieven van onder meer de kerkfabriek. Dat liet toe de ontstaansgeschiedenis in al haar ongemeen boeiende aspecten te reconstrueren. Het prestigieuze opzet en het monumentale concept van de vierde parochiekerk vallen immers niet los te koppelen van het maatschappelijke en artistieke kader van de jaren dertig van vorige eeuw.

 

Er werden in die tijd vele moderne kerken opgetrokken, ook in Antwerpen. In de voortvarende Sint-Laurentiusparochie zette de kerkfabriek heel nadrukkelijk haar schouders onder het megalomane project. Ze genoot steun van burgemeester Frans Van Cauwelaert, die hier pas was komen wonen, en schreef een architectuurwedstrijd uit, gewonnen door Jef Huygh.

 

Het boek volgt de perikelen van de bouw en decoratie, van bij die eerste steen tot vandaag. Talloze parochianen gaven uitdrukking aan hun geloof en droegen hun steentje bij tot de ‘afbouw’ van deze koepelkerk. Na de inbreng van Pelgrimkunstenaars tijdens het interbellum, drukten na de oorlog architect Jos Smolderen en kunstenaar Joan Collette hun stempel op de verfraaiing van het interieur.

 

Het onderzoek van zoveel archiefdocumenten bracht ook pareltjes van plannen en ontwerptekeningen aan de oppervlakte. Een greep uit de namenlijst van kunstenaars waarvan ongepubliceerd werk wordt opgenomen, mag dit verduidelijken: Jef Huygh, Eugène Yoors (met originele ontwerpen voor de kruisweg), Dom Gregorius De Wit, Oscar Hoge, Joan Collette, Jos Smolderen, Rik Sauter, Antoon Damen, Frans Slijpen, Lode Vleeschouwers e.a.

 

Dit fraai vormgegeven kunstboek verkent alle aspecten van het neobyzantijnse gebouw en geeft uitvoerig iconografische en stilistische duiding bij de cultusobjecten en kunstwerken. Het zal zowel de leek als de specialist bekoren.

 

Gastauteur Karel Mortier staat ook nog stil bij de saga van de Rechtvaardige Rechters: in 1934 werd in de pastorie een deel van het losgeld voor het gestolen paneel betaald!

Tot slot blikt het boek vooruit op de Sint-Laurentiuskerk in de 21ste eeuw.

 

Auteur kunstboek

 

Kunsthistoricus Karl Scheerlinck is leraar aan en archivaris van het Sint-Lievenscollege Antwerpen en heeft als zelfstandig auteur en tentoonstellingscurator meer dan 20 boeken en exposities op zijn naam staan.

 

Kunstboek: technische fiche

 

200 pagina’s

24 x 20 cm

Vierkleurendruk

Soft cover

Fraaie vormgeving

300 illustraties van onderschriften voorzien

800 eindnoten

 

Kunstboek: praktisch

 

Prijs € 29,00 (exclusief verzendingskost)

Voordeelprijs € 34,00 voor kunstboek samen met dvd

Verkrijgbaar tijdens de expo in de Sint-Laurentiuskerk of nadien op het parochiesecretariaat (open weekdagen van 10 tot 12 uur)

Ook schriftelijk, elektronisch of telefonisch te bestellen:

Secretariaat Sint-Laurentius

Markgravelei 93, 2018 Antwerpen

Tel. 03 237 40 53

E-mail st.laurentius.antw@skynet.be

Info: www.st-laurentius-antw.net

Online: Bestelformulier

 

D V D

 

Dvd: technisch en praktisch

 

Duurtijd 190’

PAL

Prijs € 10,00 (exclusief verzendingskost)

Voordeelprijs € 34,00 voor dvd samen met kunstboek

Verkrijgbaar tijdens de expo in de Sint-Laurentiuskerk of nadien op het parochiesecretariaat (open weekdagen van 10 tot 12 uur)

Ook schriftelijk, elektronisch of telefonisch te bestellen:

Secretariaat Sint-Laurentius

Markgravelei 93, 2018 Antwerpen

Tel. 03 237 40 53

E-mail st.laurentius.antw@skynet.be

Info: www.st-laurentius-antw.net

Online: Bestelformulier

 

Dvd: uitgebreide inhoudstafel en toelichting

 

Laurentius_afbraak_oude_kerk_(c)KFLaurentius web.jpg

 

 

 

AFBRAAK OUDE KERK - Op 18 januari 1933 om 9.30 uur worden de torens van de oude kerk gesloopt. In het filmpje zien we de toenmalige pastoor Meulepas en, met hoed en sigaar, samen met de architect van de nieuwe kerk Jef Huygh.

 

PROCESSIES - Door de straten van de parochie trekt elk jaar een plechtige processie. In deze vooroorlogse beelden zien we hoe het heilig Sacrament plechtig door de priester onder een baldakijn wordt meegedragen. De zeer talrijke katholieke organisaties van de parochie defileren mee.

AANSTELLING PASTOOR BROSENS - Na het overlijden van pastoor Meulepas wordt Joris Brosens benoemd als nieuwe pastoor. De plechtige aanstelling vindt plaats op 14 maart 1943 in de onafgewerkte nieuwe kerk. Op hem rust de zware taak de afwerking in goede banen te leiden.

PROCESSIE 6 MEI 1948 - In deze plechtige processie wordt een traditie doorbroken. Ditmaal dragen jonge vrouwen de processie-Maria; zij zullen dit nog vele jaren blijven doen.

CHIRO - Beelden uit 1951 van de meisjeschiro van Sint-Laurentius, meivaart, uitstappen naar Kalmthout, Postel en Mol.

HEILIG HART HULDE - Met tromgeroffel, vlaggen en vaandels, geestelijke liederen brengt men hulde  aan het beeld van Jezus Heilig Hart, naast de parochiekerk. Deze beelden stammen uit 1952.

BISSCHOPSWIJDING - Op 25 maart 1954 wordt Jan Van Cauwelaert, zoon van de prominente politicus en parochiaan Frans Van Cauwelaert, gewijd tot bisschop van het Congolese bisdom Inongo.

PLECHTIGE COMMUNIES - Talrijk zijn de vormelingen in de jaren ‘40 en ‘50. Let op de vreemde (oorspronkelijke) montage: we zien eerst kardinaal Suenens en daarna kardinaal Van Roey.

LAUS LAURENTIO - Ook 50 jaar geleden vierde Sint-Laurentius feest! E.H. Loyens organiseerde een schitterende tentoonstelling met religieuze kunstvoorwerpen tot de 18de eeuw. Bemerk ook toenmalig organist Stout, terwijl hij het orgel bespeelt en zijn eigen nieuwe creatie voor koor en orkest dirigeert.

INWIJDING CHIROLOKALEN - In de Hertsdeinstaat wijdt, in de vroege jaren ‘60, de toenmalige bisschop van Antwerpen J.V. Daem de nieuwe lokalen van de Chiro in. We zien tevens beelden van  feestelijkheden in de toenmalige Sint-Laurentiusschool in dezelfde straat.

LOURDES - Vele Lourdesreizen werden georganiseerd door de verschillende katholieke organisaties in de parochie. Dit didactisch filmpje geldt als perfecte introductie!

 

 

image006.gif

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

- digitaal beeld affiche tentoonstelling – © foto Karl Scheerlinck

- digitaal beeld niet-uitgevoerd ontwerp voor binnenaankleding Sint-Laurentiuskerk door Oscar Hoge (1936) – © Archief Kerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen – © foto M. Hommersom

- digitaal beeld afbraak torens van derde Sint-Laurentiuskerk, 1933 – © Archief Kerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen